Přejít k obsahu


Využití algoritmů prediktivního řízení při stabilizaci napětí na vstupním kondenzátoru trakčního pohonu s PMSM

Citace:
JANOUŠ, Š. Využití algoritmů prediktivního řízení při stabilizaci napětí na vstupním kondenzátoru trakčního pohonu s PMSM. In Elektrotechnika a informatika 2013. Část 1., Elektrotechnika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 49-52. ISBN: 978-80-261-0233-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of finite set model predictive control for stabilization of the voltage fluctuation in the dc link of a traction drive
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Štěpán Janouš ,
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá návrhem a simulacemi regulátoru založeného na algoritmech FS-MPC (Finite set model predictive control). schopného stabilizovat vstupní LC-filtr trakčního pohonu.
Abstrakt EN: This paper deals with simulations and design of current controller based on Finite set MPC (model predictive control) approach. Thanks to MPC it is possible to include active stabilization of the voltage fluctuation in dc link, directly in to the controller. Theoretical background is supported with simulations and proves the potential of such design for use in traction drives.
Klíčová slova

Zpět

Patička