Přejít k obsahu


Optimal Scheduling of a Pumped-Storage Hydro Power Plant Operation

Citace:
HERING, P., MOŠNA, J., JANEČEK, E., HRYCEJ, D. Optimal Scheduling of a Pumped-Storage Hydro Power Plant Operation. In 13th International Conference onEnvironment and Electrical Engineering Conference Proceedings. Wroclaw: IEEE, 2013. s. 166-171. ISBN: 978-1-4799-2802-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Optimal Scheduling of a Pumped-Storage Hydro Power Plant Operation
Rok vydání: 2013
Místo konání: Wroclaw
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , David Hrycej
Abstrakt CZ: Článek se věnuje úloze optimalizace plánování provozu energetických zdrojů s režimy výroba/akumulace pro roční horizont optimalizace. Mezi tyto zdroje se řadí především přečerpávací vodní elektrárny, skládající se z vzájemně propojené horní a dolní nádrže. Tyto zdroje umožňují ukládat přebytečnou elektrickou energii ve formě potenciální energie v horní nádrži. Jejich význam se zvyšuje v důsledku nárůstu množství elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie jako jsou fotovoltaické a větrné elektrárny, které se vyznačují proměnlivým výkonem. Cílem článku je návrh algoritmu, využívajícího dynamického programování, k optimalizaci využití volné kapacity elektrárny při respektování technických omezení.
Abstrakt EN: The paper presents an optimization technique for scheduling of pumped-storage power plant operation up to one year horizon. A pumped-storage power plant is an energy source with fast time response consisting of upper and lower reservoir, which has ability to store excess electric energy in the upper reservoir in form of potential energy of water, which is pumped from the lower reservoir. Its importance increases as a tool for transmission system operator to control of power system stability, load balancing and frequency control due to the increase of amount of power generated from renewable energy sources characterized by the fluctuation of power output such as photovoltaic and wind power sources. Usually, it has part of capacity reserved for needs of transmission system operator and the remaining capacity can be used by the plant operator in commercial manner to increase of profit. The aim of the paper is to propose fast algorithm based on dynamic programming to optimize free capacity while complying with all the technical and operational restrictions.
Klíčová slova

Zpět

Patička