Přejít k obsahu


Technologie propočtu personálních kapacit ve skladu

Citace:
BUREŠ, M., ŠIMON, M. Technologie propočtu personálních kapacit ve skladu. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for personal capacity calculation in warehouse
Rok vydání: 2013
Název zdroje: GRAMMER CZ, s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato technologie obsahuje zmapování a standardizování současného stavu při zaskladňování materiálu a jeho následné vychystávání do výroby. Na základě provedených časových analýz jsou identifikovány ztrátové a neefektivní časy a navrženy příslušné změny. Produktivní činnosti jsou standardizovány a dále je vytvořena kalkulační aplikace pro výpočty personálního obsazení skladu.
Abstrakt EN: This technology maps and standardize current state during material entry into storage and further preparation for production. On the basis of performed time analysis the loss and non-effective times are identified and changes are proposed. Productive activities are standardize and furthermore a calculation application is created for calculating the personal needs in warehouse.
Klíčová slova

Zpět

Patička