Přejít k obsahu


Technologie stanovení časů ve výrobě - Etapa I. - Racionalizace pracovišť

Citace:
BUREŠ, M., ŠIMON, M. Technologie stanovení časů ve výrobě - Etapa I. - Racionalizace pracovišť. 2013.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for time determination on production - Phase I. - Workplace rationalisation
Rok vydání: 2013
Název zdroje: proHeq CZ, s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Doc. Ing. Michal Šimon Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V rámci této technologie byla provedena analýza příčin neefektivních a ztrátových činností. Tyto činnosti byly nejprve identifikovány a následně byla hledána opatření, které vedla k minimalizaci a narovnání hmotných a personálních toků, snížení pracovních pohybů a pracovní zátěže a zvýšení produktivity na jednotlivých pracovištích.
Abstrakt EN: Within this technology an analysis of sources of non-effective and loss activities was made. These activities were firstly identified and secondly the solutions were adopted, that led to minimisation and straightening of material and personal flows, lowering the amount of working motions and stress and increasing productivity on individual workplaces.
Klíčová slova

Zpět

Patička