Přejít k obsahu


Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain

Citace:
GRŮBER, M., MATOUŠEK, J. Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain. In Speech and computer. Cham: Springer, 2013. s. 170-180. ISBN: 978-3-319-01930-7 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Improvements in Czech Expressive Speech Synthesis in Limited Domain
Rok vydání: 2013
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Martin Grůber Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V naší předchozí práci byla navržena metoda pro určení numerického rozdílu mezi různými expresivními kategoriemi (komunikačními funkcemi). Tato práce navrženou metodu dále rozvíjí a zdokonaluje a přináší zlepšení účinků této metody a zvýraznění jejího dopadu jak na kvalitu syntetické řeči tak na schopnost posluchačů vnímat expresivitu syntetické expresivní řeči. Největší modifikace této metody zahrnují jiný způsob předzpracování expresivních dat a jiný výpočet penalizační matice. Komplexní vyhodnocení dosažených výsledků je provedeno pomocí poslechových testů a dále také pomocnými metrikami.
Abstrakt EN: In our recent work, a method on how to enumerate differences between various expressive categories (communicative functions) has been proposed. To improve the overall impact of this approach to both the quality of synthetic expressive speech and expressivity perception by listeners, a few modifications are suggested in this paper. The main ones consist in a different way of expressive data processing and penalty matrix calculation. A complex evaluation using listening tests and some auxiliary measures was performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička