Přejít k obsahu


Výkonový LDMOS zesilovač 300W pro 144 MHz

Citace:
KAVALÍR, T. Výkonový LDMOS zesilovač 300W pro 144 MHz. Radioamatér, 2013, roč. 14, č. 5, s. 14-17,21. ISSN: 1212-9100
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: LDMOS power amplifier 300W for 144 MHz
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Popsaný lineární výkonový zesilovač je osazen výkonovým LDMOS tranzistorem BLF368 od firmy NXP. Celková výkonová ztráta pouzdra je 500 W a tranzistor je doporučen pro výstupní výkony cca 300 W. Tento tranzistor je vhodný pro použití v aplikacích lineárních výkonových zesilovačů. Doporučené využití je především pro kmitočtové pásmo cca 220 MHz (III. TV pásmo) v aplikacích analogových i digitálních TV vysílačů. Napájecí napětí zesilovače je 32 V, účinnost je vyšší než 60 % a budící výkon je do 10 W.
Abstrakt EN: This linear power amplifier is equipped with a high power LDMOS transistor BLF368 from NXP company. The total power dissipation is about 500 W and this power transistor is recommended for the output power about 300 W. This transistor is suitable for use in linear power amplifiers - primarily for the frequency band around 220 MHz (III. TV band) in the applications in analog and digital TV transmitters. The supply voltage is 32 V, the efficiency is higher than 60% and the excitation power is about 10 W.
Klíčová slova

Zpět

Patička