Přejít k obsahu


The suggestion and the practical realisation of the RF power amplifier for the nonstandard frequency band

Citace:
KAVALÍR, T. The suggestion and the practical realisation of the RF power amplifier for the nonstandard frequency band. In 2013 International Conference on Applied Electronics. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. 129-132. ISBN: 978-80-261-0166-6 , ISSN: 1803-7232
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The suggestion and the practical realisation of the RF power amplifier for the nonstandard frequency band
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Tento článek se zabývá návrhem a praktickou realizací výkonového zesilovače (PA) s moderním tranzistorem LDMOS (BLF368) pro nestandardní kmitočtové pásmo 144 MHz. Tento zesilovač je velmi lineární a pracuje ve třídě AB s úhlem otevření o 100 °.
Abstrakt EN: This article is concerned with the suggestion and the practical realisation of the power amplifier (PA) with the modern LDMOS transistor (BLF368) for the non-standard RF band 144 MHz. This amplifier is very linear and works in the AB class with the opening angle about 100°.
Klíčová slova

Zpět

Patička