Přejít k obsahu


Psychologie osobnosti v edukačním procesu

Citace: MIŇHOVÁ, J., HOLEČEK, V. Psychologie osobnosti v edukačním procesu. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, 104 s. ISBN: 978-80-7435-190-7
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychology of personality in the educational process
Rok vydání: 2013
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Gaudeamus
Autoři: Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , PhDr. Václav Holeček Ph.D.
Abstrakt CZ: V úvodních kapitolách je objasněn pojem osobnost, základní typologie osobnosti a stručně popsán proces socializace. Těžiště učebnice spočívá v popisu struktury osobnosti, proto jsou každé složce osobnosti věnovány samostatné kapitoly, ve kterých jsou popsány základní poznatky o motivaci, charakteru, seberegulačních vlastnostech, temperamentu, schopnostech, inteligenci. V kapitole "Osobnost v náročných životních situacích" je charakterizována frustrace, deprivace, stres a konflikt. Vzhledem k tomu, že posluchači doktorského studia jsou obvykle zapojeni v edukačním procesu (vedou semináře na katedře školitele či vyučují na ZŠ nebo SŠ), jsou na mnoha místech těchto kapitol uváděny pedagogicko-psychologické poznatky, které by měl znát psychologicky vzdělaný učitel. Navíc jsou v závěrečné kapitole - pod názvem "Požadavky na osobnost učitele" - uvedeny aplikovatelné poznatky z psychologie (zejména psychologie osobnosti), které mohou vyučující úspěšně využívat ve své výuce. Na závěr každé kapitoly jsou na zopakování zařazeny cvičení, úkoly, kontrolní otázky. Jako příspěvek k sebepoznání vlastní osobnosti slouží přílohy na závěr učebnice, kde jsou uvedeny dotazníky zjišťující např. typ představivosti, převládající typ temperamentu, zdroj a úroveň stresu, styly řešení konfliktů apod.
Klíčová slova

Zpět

Patička