Přejít k obsahu


Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional

Citace:
HANKE, M. Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional. HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC, 2013, roč. 34, č. 4, s. 367-380. ISSN: 0144-5340
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Implied-Meaning Analysis of the Currian Conditional
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Miroslav Hanke Ph.D.
Abstrakt CZ: V návaznosti na výzkum Stephena Reada a Catariny Dutilh Novaes týkající se teorie pravdy Thomase Bradwardina se článek pokouší analyzovat curryovské kondicionály pomocí tzv. "Bradwardinova principu", tj. principu že význam je uzavřen na vyplývání. Na základě dvou možných aplikací tohoto přístupu jsou předloženy dvě alternativní řešení problému sémantické patologie a trivializace deduktivních systémů.
Abstrakt EN: Expanding on the recent research of Stephen Read and Catarina Dutilh Novaes concerning Thomas Bradwardine's theory of truth, the present paper makes an effort to analyse the Currian conditional in terms of the so-called "Bradwardine principle", i.e. the principle that meaning is closed under entailment. Based upon two possible applications of this approach, alternative solutions to the issues of semantic pathology and trivialisation of deductive systems are presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička