Přejít k obsahu


RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVA MANAGEMENTU ŠKOL

Citace:
EGER, L., EGEROVÁ, D., JIŘINCOVÁ, M. RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVA MANAGEMENTU ŠKOL. Technológia vzdelávania, 2013, roč. 21, č. 6, s. 4-7. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: RISK EDUCATION PROJECTS AND PREPARATION OF MANAGEMENT SCHOOLS
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Ing. Milena Jiřincová ,
Abstrakt CZ: Článek prezentuje první výstupy z výzkumu zaměřeného na rizika vzdělávacích projektů. Výzkum byl realizován v České republice v devíti krajích. Základní výzkumnou metodou byl strukturovaný dotazník. Výsledky ukazují, že mezi nejvíce problémové oblasti patřila výběrová řízení a náročná administrativa řady projektů. Naopak školy nejlépe zvládají tzv. vzdělávací projekty podporované EU (Comenius, Leonardo aj.). Výstupy výzkumu umožňují využít zkušeností z projektové činnosti škol pro přípravu managementu škol a pro přípravu, realizaci a vyhodnocování projektů v dalším období.
Abstrakt EN: This paper presents the first outputs of the research focused on the risks of education projects. The research was conducted in 9 counties of the Czech Republic. A structured questionnaire was the basic research method. The most problematic area were tenders and difficult administration of range of projects. The educational projects supported by EU (Comenius, Leonardo, etc.) are the best managed by schools. The research outputs allow to use the experiences from project activities for preparing school management and for preparing, realization and evaluating projects in the future.
Klíčová slova

Zpět

Patička