Přejít k obsahu


Příspěvek leteckého laserového skenování k poznání dvou zaniklých středověkých vesnic mezi Líšnou a Točníkem

Citace:
ČAPEK, L., JOHN, J., STOLZ, D. Příspěvek leteckého laserového skenování k poznání dvou zaniklých středověkých vesnic mezi Líšnou a Točníkem. In Archeologie a letecké laserové skenování krajiny. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 144-149. ISBN: 978-80-261-0194-9
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Airborne laser scanning contribution to the survey of two deserted medieval villages between Líšná and Točník
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , PhDr. Jan John Ph.D. , Daniel Stolz
Abstrakt CZ: Článek je věnován identifikaci a základnímu popisu dvou zaniklých středověkých vesnic, jejichž relikty jsou dochovány v zalesněném terénu na pomezí Plzeňského a Středočeského kraje na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko. Jedná se o lokality známé z písemných pramenů pod názvy Okrouhlík a Zábdiší. Přesná lokalizace prvně jmenované vsi a pořízení základního plánu obou vesnic bylo nově umožněno díky využití metody leteckého laserového skenování.
Abstrakt EN: The paper focuses on the spatial identification and basic description of two deserted medieval villages, preserved in the forested terrain on the border of Western and Central Bohemia. The sites are known from written sources as Okrouhlík and Zábdiší. The precise location of the first village and the basic mapping of the layout of both villages were made possible thanks to the use of airborne laser scanning. The data were collected as part of the funded project: The potential of archaeological research of landscape in the Czech Republic using remote laser 3D scanning. Airborne laser scanning in combination with surface survey made possible the recording of the layout and structuring of the site (houses, water management structures) and several other activity areas and features in the vicinity of the village (e.g. charcoal-burning platforms), including the remains of agricultural activities (field systems). The research confirmed the great potential of airborne laser scanning for the identification of the remains of deserted medieval villages. Data with adequate density of scanning are evidently suitable for recording even relatively small features (sunken rooms of medieval houses) and they are invaluable for the documentation of the hinterlands of villages (trackways, ridge and furrow etc.).
Klíčová slova

Zpět

Patička