Přejít k obsahu


Predikce vyrobené elektrické energie z větrných farem na základě dostupných meteorologických dat

Citace:
ZÁPOTOCKÁ, A., JANEČEK, P. Predikce vyrobené elektrické energie z větrných farem na základě dostupných meteorologických dat. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, 2013. s. 585-589. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The forecast of wind farms energy production based on available meteorological data
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University of Ostrava
Autoři: Ing. Andrea Zápotocká Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Výroba elektrické energie z větru závisí na meteorologických dat, především se jedná o rychlost a směr větru.Cílem tohoto příspěvku je popsání analytického modelu pro predikci vyrobené elektrické energie větrnými farmami na základě veřejně dostupných meteorologických dat zejména rychlost větru.
Abstrakt EN: Wind farms energy production depends on a number of meteorological data. In particular, it is the wind speed and direction. The aim of this paper is to present an analytical model for estimation of the wind farms energy production based on publicly available information on meteorological data mainly wind speed.
Klíčová slova

Zpět

Patička