Přejít k obsahu


Predikce výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny na základě dostupné předpovědi oblačnosti

Citace:
MAJER, V., JANEČEK, P., ZÁPOTOCKÁ, A. Predikce výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny na základě dostupné předpovědi oblačnosti. In Proceedings of the 14th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2013. Ostrava: VSB - Technical University, 2013. s. 143-148. ISBN: 978-80-248-2988-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Predicting production of electricity from photovoltaic power plants based on available cloud cover forecasts
Rok vydání: 2013
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VSB - Technical University
Autoři: Ing. Viktor Majer Ph.D. , Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Okamžitý výkon fotovoltaické elektrárny a výroba elektřiny závisí především na aktuálním počasí, neboli na hodnotách solárního záření a teplotě. Nejzásadnějším faktorem ovlivňující okamžitý výkon potažmo výrobu elektřiny z fotovoltaických elektráren je oblačnost, která mění poměr mezi přímým a difúzním zářením a tím ovlivňuje množství slunečního svitu dopadající na panel. Cílem tohoto článku je prezentovat analytický krátkodobý predikční model výroby elektřiny z fotovoltaické elektrárny v závislosti na dostupných datech předpovědi oblačnosti.
Abstrakt EN: Photovoltaic electricity production depends mainly on the current weathe, or on the values ??of solar radiation and temperature. The most fundamental factor is cloud cover, which changes the ratio between direct and diffuse radiation and thus affects the amount of sunlight falling on the panel. The aim of this paper is to introduce an analytical model prediction of electricity producted from photovoltaic power depending on available data cloud forecast.
Klíčová slova

Zpět

Patička