Přejít k obsahu


Použití Kalmanova filtru pro přímé řízení momentu pohonu s PMSM

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T. Použití Kalmanova filtru pro přímé řízení momentu pohonu s PMSM. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 18 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Direct Torque Control of PMSM with Kalman filter
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Cílem této výzkumné zprávy je studium použití rozšířeného Kalmanova filtru (EKF) pro bezsenzorové řízení pohonu synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) řízenými pomocí přímého řízení momentu (DTC). V porovnání s vektorovým řízením, DTC požaduje mnohem menší vzorkovací periodu. Jedním z hlavních problémů EKF je minimalizace výpočetního času. Redukce výpočetního času je dosaženo použitím vektoru stavu s pouze dvěmi proměnnými, rychlost rotoru a jeho poloha. Toto použití Kalmanova filtru je známo jako redukovaný Kalmanův filtr. V této zprávě je dokázáno, že redukovaný model dosahuje stejných vlastností jako plný model EKF a současně snižuje výpočetní náročnost celého algoritmu. Snížení výpočetního času je velmi výhodné pro použití s nízkou vzorkovací periodou DTC. Byli provedeny simulace přímého řízení momentu s redukovaným Kalmanovým filtrem pro vzorkovací periodu 50 us.
Abstrakt EN: The aim of this work is the Extended Kalman filter for the sensorless control of permanent magnet synchronous motor (PMSM) controlled by Direct torque control (DTC). The sampling period of DTC is smaller in comparison with vector control. The main problem of EKF is its computational complexity. The reduction of calculation time is achieved by using the vector state with only two variables, the rotor speed and position. This use of the Kalman filter is known as a reduced Kalman filter. In this report it is shown that the reduced model achieves the same features as the full model EKF while reducing the computational complexity of the algorithm. Reduction of calculation time is very advantageous for use with a low sampling period of DTC. Simulations of direct torque control with reduced Kalman filter for the sampling period of 50 us were performed.
Klíčová slova

Zpět

Patička