Přejít k obsahu


Experimentální frekvenční analýza pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety a přímým řízením momentu

Citace:
MUŽÍKOVÁ, V., GLASBERGER, T. Experimentální frekvenční analýza pohonu se synchronním motorem s permanentními magnety a přímým řízením momentu. Electroscope, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-6. ISSN: 1802-4564
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experimental frequency analysis of permanent magnet synchronous motor drive and direct torque control
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Vendula Mužíková , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje výsledky měření frekvenčních charakteristik střídavého pohonu připojeného ke stejnosměrné troleji. Tato metoda pomáhá experimentálně objevit nebezpečné rezonanční frekvence ve výkonovém obvodu trakčního pohonu, a díky tomu umožňuje najít oblast možných oscilací stejnosměrného napětí, které se zde objevují v důsledku provozu pohonu. Dále je v této práci navržena metoda pro stabilizaci stejnosměrného napětí na kondenzátoru. Stabilizační účinek této metody je ověřen na pohonu s přímým řízením momentu synchronního motoru s permanentními magnety jak pomocí simulací, tak pomocí metody pro získávání frekvenčních charakteristik pohonu na laboratorním prototypu trakčního pohonu se jmenovitým výkonem 10,7 kW.
Abstrakt EN: This paper presents results of a frequency characteristics of an AC drive connected to a DC trolley measurement. This measurement helps to experimentally detect dangerous resonant frequency in the power circuit of the traction drive and thus it allows finding possible oscillations of the dc voltage, which can appear here as a result of the drive operation. Furthermore, a method for stabilizing of the DC voltage on the capacitor is proposed in this paper. The stabilizing effect of this method is verified on a drive with direct torque control of a permanent magnet synchronous motor using both simulation and experimental evidence on a laboratory prototype of the traction drive with rated output of 10.7 kW.
Klíčová slova

Zpět

Patička