Přejít k obsahu


Paralelní spojení výkonových polovodičových měničů

Citace:
GLASBERGER, T. Paralelní spojení výkonových polovodičových měničů. ČKD Elektrotechnika, a.s., 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Parallel connection of power semiconductor converters
Rok vydání: 2013
Název zdroje: ČKD Elektrotechnika, a.s.
Autoři: Ing. Tomáš Glasberger Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce přináší přehled a možnosti pro paralelní řazení výkonových polovodičových měničů pro pohony velkých výkonů, kde není možné využít polovodičové prvky z důvodu jejich nedostatečného proudovému zatížení. Zpráva se zabývá dvěma variantami zapojení měničů, a to tzv. bez mezifázového transformátoru, kde musí být zajištěno rovnoměrné rozložení proudu regulačně a s mezifázovým transforámtorem, kde je rovnoměrné rozložení proudů zajištěno pomocí magnetické vazby mezi jednotlivými fázemi měniče.
Abstrakt EN: This report presents an overview and possibilities for parallel connection of power converteres for high power drives, where it is not possible to use standard semiconductor elements because of their unsufficient current
Klíčová slova

Zpět

Patička