Přejít k obsahu


Application Of Asa-Ichi Method In The Engineering Company And Its Economic Benefits

Citace: BOZDĚCH, J., FULEMOVÁ, J., DUCHEK, V. Application Of Asa-Ichi Method In The Engineering Company And Its Economic Benefits. In ERIN 2013. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2013. ISBN: 978-80-227-3934-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application Of Asa-Ichi Method In The Engineering Company And Its Economic Benefits
Rok vydání: 2013
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovak University of Technology in Bratislava
Autoři: Ing. et Ing. Jan Bozděch , Ing. Jaroslava Fulemová , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek představuje aplikaci a přínosy metody ASA-ICHI, která byla úspěšně aplikována ve strojírenské společnosti zabývající se montážními procesy. Jedná se o metodu, která se snaží eliminovat vliv lidského faktoru. To se děje při každodenní analýze a řešení chyb, za aktivní účasti výrobních dělníků. To podporuje i zvýšení motivace dělníků, kteří jsou zapojeni do těchto procesů. To vše směřuje ke zlepšení kvality výrobků a úspoře nákladů.
Abstrakt EN: The main aim of the article is to introduce the application of a modern method for process improving which was successfully implemented in the engineering company. These processes are very often manual although it is possible to automate them to a certain degree. Generally, the main stream is to eliminate an influence of human factor on assembly processes. The ASA-ICHI method enables everyday analysing and solving of mistakes and also an active participation of production workers to increasing effective assembly process. Production workers are involved to this improving, it means they are motivated because they participate and see the benefits of this improving. All of it directs to improving of products quality and cost saving.
Klíčová slova

Zpět

Patička