Přejít k obsahu


Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Skončení pracovního poměru a nárok na odstupné. In Práva zamestnancov a skončenie pracovného pomeru. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. s. 143-161. ISBN: 978-80-7380-443-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Termination of employment relationship and entitlement to severance payment
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Tato stať se zabývá problematikou právní úpravy odstupného a její aplikace v pracovněprávních vztazích a soudní judikatuře v České republice. Vychází z obecného vymezení odstupného jako zvláštního institutu v rámci právní regulace skončení pracovního poměru, uvádí důvody skončení pracovního poměru a jeho formy, podmiňující nárok na odstupné a zabývá se i aspekty této problematiky v souvislosti s pracovním poměrem na dobu určitou, s přechodem práv a povinností či přechodem výkonu těchto práv a povinností z pracovněprávních vztahů a konečně poukazuje i na vzájemný vztah mezi nárokem na odstupné a podporou v nezaměstnanosti.
Abstrakt EN: This paper deals with the issue of legislation of entitlement to severance payment and its application in employment relationships and case law in the Czech Republic. In this article is indicated employment relationships for a definite period which has long-term character, however a question arises whether there are other serious cases (for example immediate termination of employment relationship by employee for serious breach of work discipline by employer), in which entitlement to severance payment would be an appropriate solution.
Klíčová slova

Zpět

Patička