Přejít k obsahu


Penzijní společnosti jako nový subjekt finančního trhu

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Penzijní společnosti jako nový subjekt finančního trhu. In Finanční trhy v roce 2013 a klíčové problémy jejich dalšího vývoje. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2013. s. 1-10. ISBN: 978-80-7408-081-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pension companies as a new subject of financial market
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Vysoká škola finanční a správní
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá některými aspekty důchodové reformy, zejména příčinami, které ji vyvolaly a způsobem řešení. Uvádí soustavu důchodových systémů zabezpečení občanů na stáří, dotýká se postavení penzijních společností jako provozovatelů kapitálových systémů zabezpečení na stáří a zmiňuje se i o některých problémech legislativní úpravy.
Abstrakt EN: The article deals with some aspects of pension reform, particularly reasons and solution methods. The article specifies some systems of pension schemes for old age security of citizens, affects the position of pension companies and mentions some issues legislation.
Klíčová slova

Zpět

Patička