Přejít k obsahu


Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide

Citace:
ROMPORTL, J., ŽÁČKOVÁ, E., KELEMEN, J. Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide. 1. vyd. Heidelberg : Springer, 2014, 219 s. ISBN: 978-3-319-09668-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Beyond Artificial Intelligence: The Disappearing Human-Machine Divide
Rok vydání: 2014
Místo konání: Heidelberg
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Mgr. Jan Romportl Ph.D. , PhDr. Eva Žáčková , prof. RNDr. Jozef Kelemen DrSc.
Abstrakt CZ: Tato kniha je editovanou kolekcí kapitol založených na článcích prezentovaných na konferenci "Beyond AI: Artificial Dreams", která se konala v Plzni v listopadu 2012. Konference se zabývala hluboce zakořeněnými myšlenkami umělé inteligence a kriticky reflektovala metody stojící v jejích základech.
Abstrakt EN: This book is an edited collection of chapters based on the papers presented at the conference "Beyond AI: Artificial Dreams" held in Pilsen in November 2012. The aim of the conference was to question deep-rooted ideas of artificial intelligence and cast critical reflection on methods standing at its foundations. Artificial Dreams epitomize our controversial quest for non-biological intelligence, and therefore the contributors of this book tried to fully exploit such a controversy in their respective chapters, which resulted in an interdisciplinary dialogue between experts from engineering, natural sciences and humanities.
Klíčová slova

Zpět

Patička