Přejít k obsahu


Tvorba a optimalizace pracoviště - cvičení

Citace:
BUREŠ, M., SEKULOVÁ, K., PŘIBÁŇOVÁ, V. Tvorba a optimalizace pracoviště - cvičení. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-33-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creation and optimization of the workplace - practice
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Kateřina Sekulová , Bc. Vandulka Přibáňová
Abstrakt CZ: Hlavním tématem této elektronické učebnice je návrh a optimalizace průmyslových pracovišť. V této publikaci se setkáte s dvěma softwary (Delmia V5 Human a Tecnomatix Jack), které v současné době představují špičku v oblasti digitálních technologií. Pomocí těchto nástrojů lze efektivně provádět úpravy pracovišť, simulovat zatížení pracovníků, nebo provádět jiné studie, které mají za úkol ověřit vhodnost uspořádání pracoviště s ohledem na člověka. Publikace vám napomůže zorientovat se v této oblasti a naučit se zmíněné nástroje používat. Na řadě cvičení a předpřipravených modelů pracovišť si pak své znalosti přímo vyzkoušíte.
Abstrakt EN: The main topic of this electronic textbook is a design and optimization of industrial workplaces. In this book you will meet with two software (Delmia V5 Human and Tecnomatix Jack), which currently represent the cutting edge of digital technology. With these tools, you can effectively make adjustments to workplaces, simulate the load of workers, or perform other studies that are designed to verify the suitability of the workplace design regarding to a man. The publication will help you find your way around in this area and teach you how to use mentioned tools. On numerous of exercises and pre-built models of the workplaces you can then directly try out yours newly obtained knowledge.
Klíčová slova

Zpět

Patička