Přejít k obsahu


Encyklopedie dějin antisemitismu

Citace:
BUDIL, I., TYDLITÁTOVÁ, V., ARAVA-NOVOTNÁ, L., TARANT, Z. Encyklopedie dějin antisemitismu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 293 s. ISBN: 978-80-261-0206-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Encyclopaedia of History of Antisemitism
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Prof. RNDr. Ivo Budil Ph.D.,DSc. , Mgr. Věra Tydlitátová Th.D. , PhDr. Lena Arava-Novotná PhD. , Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Encyklopedie dějin antisemitismu má být úvodem do studia fenoménu antisemitismu, zejména pro studenty a širší veřejnost. Její encyklopedicky členěný text nabízí přehled základních témat a motivů z dějin a fenomenologie antisemitismu, s důrazem na kontext vzniku, způsob přenosu jednotlivých motivů a jejich odraz v soudobé protižidovské rétorice. Čtenář může vyhledávat buď přímo v abecedně řazených heslech, nebo podle letopočtů, řazených do časové osy v první části publikace s tím, že ke každému letopočtu je přiřazen odkaz na heslo, v němž je daná událost či fenomén s ní související odkázán do relevantního hesla. Vedle případů protižidovských opatření, incidentů, obvinění a pogromů jsou v časové ose zaznamenány i důležité milníky snah o zamezení šíření protižidovských předsudků. Autorský tým si dovoluje vyjádřit naději, že pojmenováním metod a motivů protižidovské rétoriky a jejich zasazením do historického kontextu přispěje tato práce k prevenci šíření antisemitských myšlenek v současnosti. Pokud by se tato encyklopedie stala svazkem, po němž budou čtenáři sahat, kdykoliv se setkají s antisemitským motivem ve veřejném diskurzu, literatuře či umění, bylo by možno její smysl považovat za splněný.
Abstrakt EN: The purpose of Encyclopedia of History of Antisemitism is to provide basic information on the history of the virulent phenomena of antisemitism with regard to the roots and origins of the particular myths, beliefs, policies and ideologies. The book is intended for students of history on the B.A. level as it provides basic understanding and orientation in the phenomena. The topics, covered by the entries of this encyclopedia include: Definitions of various forms of antisemitism, blood libels, medieval ant-Jewish Christian myths, origins of racial antisemitism, inquisition, antisemitism in Iran and Arab world and the Holocaust, including various forms of its contemporary denial and relativization. The need for such an encyclopedia arises not only from the occurrence of some of the anti-Semitic myths and beliefs in the public discourse, but also from the fact that the originally anti-Semitic meaning of some of the phrases, stereotypes and images, we can hear and see in the public discourse, is becoming forgotten. Most of the Jews were exterminated or expelled from the Bohemia and Moravia, but the stereotypes which caused the extermination and expulsion still prevail. Naming the origins of such stereotypes is a tool for comprehension of their virulence. The process of making of any encyclopedia is a never-ending one. This volume contains the most basic entries and it is intended as a basis for future expansion. This basic edition of the book allows the reader to search quickly for definitions and history of specific phenomena, main events and some of the most infamous anti-Semitic libels. The reader can either search the phenomena directly through alphabetically listed entries, or through a time-line of most important events in the history of antisemitism and follow the links to the particular relevant entries from there.
Klíčová slova

Zpět

Patička