Přejít k obsahu


Induktivní feritová vazba

Citace:
KINDL, V., KAVALÍR, T., SKALA, B. Induktivní feritová vazba. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 23 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ferrite inductive coupling
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Ing. Tomáš Kavalír , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D.
Abstrakt CZ: Práce přehledně mapuje vlastnosti, výhody a nevýhody induktivní feritové bezkontaktní vazby. Důraz je kladen především na vliv geometrie jádra na magnetický rozptyl, potažmo účinnost přenosu energie. Zkoumány jsou zde možnosti napájení vazby, různá geometrická uspořádání a vliv rezonance na vazebný obvod při různých velikostech vzduchové mezery. Cílem práce je mimo jiné i navrhnout optimální geometrii o velikost registrační značky automobilu pro přenos výkonu 5 kW na vzdálenost 100 mm.
Abstrakt EN: The work clearly presents features, advantages and disadvantages of contactless inductive ferrite coupling. There, it has been taken look at the influence of geometry on leakage flux and the efficiency of energy transfer. There were also studied properties of various geometrical arrangement and the effect of resonance circuit at different air gap. The aim of the work is also to propose the optimal geometry of the size of the plate car for the transmission power of 5 kW at a distance of 100 mm.
Klíčová slova

Zpět

Patička