Přejít k obsahu


Simulační studie jednofázového řízeného zdroje napětí (úvodní studie)

Citace:
BLAHNÍK, V. Simulační studie jednofázového řízeného zdroje napětí (úvodní studie). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation study of single-phase controlled voltage source (introductory study)
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá vlastnostmi a problematikou řízení jednofázového řízeného zdroje napětí. Tento zkoumaný zdroj napětí musí zvládnout emulovat jednofázovou trakční síť 25kV/50Hz nebo 15kV/16,7Hz a možností odběru výkonu až 1 MW. Vlastnosti řízeného zdroje napětí jsou testovány na vytvořeném simulačním modelu, který slouží i pro testování navrženého řízení. Hlavní sledované vlastnosti zdroje je výsledné THDu a jeho chování v kritických přechodových stavech.
Abstrakt EN: This report deals with analysis of single-phase controlled voltage source. This voltage source must master to emulate single-phase traction network 25kV/50Hz or 15kV/16, 7 Hz and the possibility of power to 1 MW. Features controlled voltage sources are tested on a custom simulation model, which is used for testing the proposed control. The observed characteristics of the source, the resulting THDU and its behavior in critical transients.
Klíčová slova

Zpět

Patička