Přejít k obsahu


Modulární víceúrovňový měnič s půl-můstky: Základní úvahy

Citace:
BLAHNÍK, V. Modulární víceúrovňový měnič s půl-můstky: Základní úvahy. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 27 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of modular converter with a half-bridges
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá zkoumáním vlastností modulárního vysokonapěťového měniče, který je realizován pomocí půl-můstků. Ve zprávě jsou testovány dvě varianty provozu měniče a to měnič provozovaný jako střídač a měnič provozovaný jako pulzní usměrňovač. Na základě simulačních testů jsou vyvozeny závěry pro navržený typ měniče.
Abstrakt EN: This research report examines the characteristics of modular medium-voltage converter, which is composed of half-bridges. Two variants of the converter topologies are tested, converter operated as an inverter and converter operated as active rectifier. Based on simulation tests, conclusions are drawn for the proposed converter type.
Klíčová slova

Zpět

Patička