Přejít k obsahu


Balancování napětí jednotlivých modulů víceúrovňového měniče s H-můstky

Citace:
BLAHNÍK, V. Balancování napětí jednotlivých modulů víceúrovňového měniče s H-můstky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 20 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Balancing of voltages on individual modules of multilevel converter with H-bridges
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrh parametrů výkonového obvodu laboratorního modelu modulárního měniče složeného z H-můstků a analýzou jeho chování. Součástí zprávy je návrh modulace a řízení modulárního měniče, které je za pomoci simulace testováno. Testy řízení jsou pak zaměřeny na funkčnost balancování napětí na jednotlivých modulech měniče.
Abstrakt EN: This report deals with the proposal of the power circuit parameters of a laboratory model of the modular converter composed of H-bridges and analyzing its behavior. The report is the design of modulation and control of modular converter, which is tested by simulation. Control tests are then focused on balancing of voltage on invidual H-bridge modules.
Klíčová slova

Zpět

Patička