Přejít k obsahu


Detection of Surface Crack Using Eddy Currents

Citace:
SLOBODNÍK, K., KARBAN, P. Detection of Surface Crack Using Eddy Currents. In ISTET 2013 - Proceedings. Pilsen: University of West Bohemia, 2013. s. I-19 - I-20. ISBN: 978-80-261-0246-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Detection of Surface Crack Using Eddy Currents
Rok vydání: 2013
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Ing. Karel Slobodník , Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D.
Abstrakt CZ: V této prácí je modelováno testování osově symetrického obrobku s využitím vířivých proudů. Tento problém je řešen pomocí plně adaptivní metody konečných prvků vyšího řádu přesnosti. Numerické řešení je realizováno pomocí vlastního kódu Agros2D. Metodologie je ilustrována na typickém případě, jehož výsledky jsou poté diskutovány.
Abstrakt EN: Induction eddy current testing of an axisymmetric workpiece is modeled. This problem is solved by a fully adaptive higher-order finite element method. Numerical computations are realized using own code Agros2D. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička