Přejít k obsahu


Softening of polyethylene powders at reactor conditions

Citace:
CHMELAŘ, J., MATUŠKA, P., GREGOR, T., BOBÁK, M., FANTINEL, F., KOSEK, J. Softening of polyethylene powders at reactor conditions. Chemical Engineering Journal, 2013, roč. 228, č. July, s. 907-916. ISSN: 1385-8947
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Softening of polyethylene powders at reactor conditions
Rok vydání: 2013
Autoři: Josef Chmelař , Petr Matuška , Ing. Tomáš Gregor PhD. , Marek Bobák , Fabiana Fantinel , Juraj Kosek
Abstrakt CZ: Měknutí polymerů je zásadním problémem průmyslové polymerizace v plynné fázi, jelikož zvyšujee shlukování částic a zanášení stěn reaktoru. Je proto žádoucí zkoumat tento jev a identifikovat bezpečné provozní podmínky. Vyvinuli jsme novou experimentální metodu charakterizace měknutí polyolefinů a navrhli jsme teorii kvalitativní korelace tohoto jevu s Youngovým modulem. Vyvinutá technika laserové dilatometrie je založena na měření deformací prášku polyolefinu za konstantního tlaku na něj při změně teploty. Naše metoda umožňuje měření měknutí polyolefinových prášků ve vzduchu i v prostředí uhlovodíkových plynů/par, což znamená, že měknutí polyolefinů lze studovat v průmyslově relevantních podmínkách. V experimentální části prezentujeme výsledky získané z velkého množství vzorků polyethylenu v různých typech atmosféry. Výsledky jsou ve velmi dobré shodě s teoretickými předpoklady, a proto umožňují prokázat předpokládané efekty vlastností polymeru a sorpce penetrantu na měknutí polyetylénu.
Abstrakt EN: Polymer softening is a major problem in industrial gas phase polymerizations, because it enhances particle agglomeration and reactor wall fouling. It is thus desirable to investigate this phenomenon and identify safe operating conditions. We developed a new experimental method for the characterization of polyolefin softening and proposed a theory qualitatively correlating this phenomenon with the Young modulus. The developed laser dilatometry technique is based on the measurement of polyolefin powder deformations under a constant load at elevated temperatures. Our method enables to measure the softening of polyolefin powders in air and in hydrocarbon gases/vapors, which means that polyolefin softening can be studied at industrially relevant conditions. In the experimental part, we present results obtained for a broad set of polyethylene samples in various atmospheres. The results are in very good agreement with our theoretical expectations and thus verify the proposed effects of polymer properties and penetrant sorption on the softening of polyethylene.
Klíčová slova

Zpět

Patička