Přejít k obsahu


Simulace vstupního měniče pomocných pohonů a analýza chování při minimálním zatížení

Citace:
BLAHNÍK, V. Simulace vstupního měniče pomocných pohonů a analýza chování při minimálním zatížení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 26 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation of input converter converter for auxiliary drives and analysis of converter behaviour under minimum load
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá simulací vstupního měniče pomocných pohonů. Hlavní část práce analyzuje chování vstupního měniče při minimálním nebo nulovém zatížení, kdy nastává problém s přerušovanými proudy. Ve zprávě jsou navrženy tři způsoby potlačení nekontrolovatelného nárůstu napětí na výstupním kondenzátoru měniče. Porovnání vlastností navrhnutých variant řízení je provedeno pomocí simulace, zpráva obsahuje i doporučené hodnoty pro nastavení regulátorů pro následné testy měniče.
Abstrakt EN: This report deals with the simulation of input converter for auxiliary drives. The main part of the paper analyzes the behavior of the input converter under minimal load, there is a problem with discontinous currents. The report proposes three ways to suppress uncontrolled voltage rise of the output capacitor. Comparison of properties proposed variant of control is using simulations, the report also contains recommended values ??for the controller settings for laboratory tests.
Klíčová slova

Zpět

Patička