Přejít k obsahu


Simulační test vstupního měniče pomocných pohonů při rychlých změnách napájecího napětí

Citace:
BLAHNÍK, V. Simulační test vstupního měniče pomocných pohonů při rychlých změnách napájecího napětí. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013. 17 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Simulation test of input converter for auxiliary drives under rapid changes of supply voltage
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá testováním vstupního měniče pomocných pohonů při rychlých změnách napájecího napětí. Hlavní část práce analyzuje chování vstupního měniče při skokových změnách v napájecím napětí a tím testuje navrženou regulaci měniče. Testy vstupního měniče jsou provedeny na simulačním modelu měniče, který byl realizován pomocí programovacího jazyka C.
Abstrakt EN: This report deals with the testing of the input converter for auxiliary drives under rapid changes of supply voltage. The main part of the report analyzes the behavior of the input converter at step changes of the supply voltage and the tests the proposed control. Tests of input converters are made on a simulation model of the converter, which was implemented using the programming language C.
Klíčová slova

Zpět

Patička