Přejít k obsahu


Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2012-2013

Citace:
CIMLER, P., ŠÍPEK, L. Obchod a služby cestovního ruchu v ČR 2012-2013. 1. vyd. Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2013, 105 s. ISBN: 978-80-245-1965-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trade and services of tourism in the Czech Republic 2012-2013
Rok vydání: 2013
Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Ing. Ladislav Šípek CSc.
Abstrakt CZ: Publikace prezentuje strukturu a výsledky odvětví obchodu a pohostinství, ubytování a stravování včetně včetně ukazatelů cestovního ruchu v období 2012 a jejich změny v I.pololetí 2013.
Abstrakt EN: Publication prezents structure and results of trade, accomodation and tourism including its changes in the period 2012-2013.
Klíčová slova

Zpět

Patička