Přejít k obsahu


Aspektual´naja semantika narrativa

Citace:
VALOVA, L. Aspektual´naja semantika narrativa. Aktual´nyje problemy gumanitarnych i jestestvennych nauk, 2013, roč. Neuveden, č. 9, s. 164-166. ISSN: 2073-0071
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Aspectual semantics of narrative
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Liudmila Valova CSc.
Abstrakt CZ: Stať se věnuje otázce rozdělení aspektuální sémantiky na úrovni úplného umělecké textu. Na příkladech konkrétních aspektuálních situací ukazuje podmíněnost jazykových prostředků obsahové stránky narativu. Článek je napsán v duchu tradice funční gramatiky.
Abstrakt EN: Article is devoted to the question of aspectual semantics distribution at the level of holistic literary text. The case of concrete aspectual situations shows the casuality of linguistic means by the content-related side of narrative. Article is written in the traditions of functional grammar.
Klíčová slova

Zpět

Patička