Přejít k obsahu


Výpočet parazitních kapacit v trakčním asynchronním motoru

Citace:
KINDL, V., SKALA, B., ČEJKA, B. Výpočet parazitních kapacit v trakčním asynchronním motoru. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Výpočet parazitních kapacit v trakčním asynchronním motoru
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vladimír Kindl Ph.D. , Doc. Ing. Bohumil Skala Ph.D. , Ing. Bohumil Čejka
Abstrakt CZ: Tato zpráva se zabývá výpočtem parazitních kapacit v trakčním asynchronním stroji. Výsledné kapacity budou dále použity k analýze ložiskových proudů a optimalizaci zapojení stroje pro jejich omezení.
Abstrakt EN: Tato zpráva se zabývá výpočtem parazitních kapacit v trakčním asynchronním stroji. Výsledné kapacity budou dále použity k analýze ložiskových proudů a optimalizaci zapojení stroje pro jejich omezení.
Klíčová slova

Zpět

Patička