Přejít k obsahu


Spor o broumovský protestantský kostel

Citace:
KILIÁN, J. Spor o broumovský protestantský kostel. Východočeské listy historické, 2013, roč. 30, č. 2013, s. 21-36. ISSN: 1211-8184
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The dispute over the Broumov protestant church
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá spory mezi poddanským městem Broumovem a zdejším klášterem, které začaly po příchodu nového opata Wolfganga Zelendara z Prošovic. Ten nutil protestantské obyvatelstvo ke konverzi- Po roce 1609 se broumovští evangelíci odhodlali k výstavbě vlastního kostela, kterou navzdory četným Zelendarovým stížnostem a překážkám dovedli ke zdárnému konci.
Abstrakt EN: This article deals with disputes between town of Broumov and local monastery in 17th century, which started after arrival of new abbot Wolfgang Zelendar of Prošovice. He forced the protestant citizens to religious conversion to Catholicism. Protestants of Broumov, against the will, complains and obstacles made by new abbot, on the end of the disputes started to build the new protestant church in Broumov.
Klíčová slova

Zpět

Patička