Přejít k obsahu


Úřední praxe a všední den mělnického zámeckého hejtmana Martina Pruška

Citace:
KILIÁN, J. Úřední praxe a všední den mělnického zámeckého hejtmana Martina Pruška. Studia Comeniana et historica, 2013, roč. 43, č. 89-90, s. 173-195. ISSN: 0323-2220
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Official Work and Every Day Life of Mělník Castle Commisioner Martin Prušek
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá dílem a každodenností mělnického měšťana a zámeckého hejtmana Martina Pruška z Prušova (cca 1567-1631), který po sobě vedle jiných hmotných památek zachoval kopiář své úřední korespondence z let 1611-1614, primární zdroj pro tento článek.
Abstrakt EN: The study put forward concerns the work and every day life of the citizen and civil servant from Mělník Martin Prušek of Prušov (cca 1567-1631), who kept in the years 1611-1614 a journal of all official correspondence which has survived to this day and which formed an essential basis for the research.
Klíčová slova

Zpět

Patička