Přejít k obsahu


Barokní krupské kroniky a paměti

Citace:
KILIÁN, J. Barokní krupské kroniky a paměti. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 2012, roč. 2012, č. 304, s. 24-28. ISSN: 1212-1134
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Krupka Baroque Chronicles and Memoirs
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá dochovanými kronikami a paměťmi ze severočeského horního města Krupky ze 17. a 18. století, z nichž zvláště unikátní jsou paměti Michela Stüelera z let 1629-1649.
Abstrakt EN: The study deals with the preserved chronicles and memoirs from the north-Bohemian mining town of Krupka, of which ar especially unique private memoirs by Michel Stüeler with records from 1629-1649.
Klíčová slova

Zpět

Patička