Přejít k obsahu


Mělník v době pruských válek 1740-1763

Citace:
KILIÁN, J. Mělník v době pruských válek 1740-1763. Muzeum a současnost. Řada společenskovědní. Svazek 31. Středočeský vlastivědný sborník, 2013, roč. 31, č. 2013, s. 8-19. ISSN: 0862-2043
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mělník in the Time of the Prussian Wars 1740-1763
Rok vydání: 2013
Autoři: PhDr. Jan Kilián Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá událostmi ve středočeském městě Mělníce v období pruských válek se zvláštním zřetelem k osudům kapucínského hospice a k pamětem zdejšího měšťana Václava Suchánka.
Abstrakt EN: The study deals with events in the middle-Bohemian town of Mělník in the time of the Prussian wars with a special respect to the fate of the Capuchine hospice and to the memoirs of local burgher Václav Suchánek.
Klíčová slova

Zpět

Patička