Přejít k obsahu


Délka uzávěru jako faktor úspěšné rekanalizace střední mozkové tepny intravenózní trombolýzou

Citace:
ROHAN, V., BAXA, J., ŠEVČÍK, P., ČERNÁ, L., TUPÝ, R., FRIESL, M., FERDA, J., POLÍVKA, J. Délka uzávěru jako faktor úspěšné rekanalizace střední mozkové tepny intravenózní trombolýzou. 2013. ISSN:1210-7859
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The length of the occlusion as a factor in successful recanalization of the middle cerebral artery intravenous thrombolysis
Rok vydání: 2013
Autoři: Vladimír Rohan , Jan Baxa , Petr Ševčík , Lenka Černá , Radek Tupý , Mgr. Michal Friesl Ph.D. , Jiří Ferda , Jiří Polívka
Abstrakt CZ: Efekt inravenózní trombolýzy jako léčby volby v 4,5hodinovém časovém okně může ovlivňovat řada klinických a radiologických parametrů. Cílem studie bylo zjistit parametry ovlivňující rekanalizaci a klinický efekt intravenózní trombolytické léčby iktu při uzávěru kmene střední mozkové tepny. Délka uzávěru kmene se ukázala být nezávislým prognostickým faktorem rekanalizace i výsledného klinického efektu při rekanalizační léčbě, tento parametr lze použít pro časnější indikaci mechanické rekanalizace.
Abstrakt EN: The effect of the intravenous thrombolysis as a treatment of choice in 4.5-hour time window may be influenced by a number of clinical and radiological parameters. The aim of the study was to determine the parameters affecting recanalization and clinical effect of intravenous thrombolytic treatment in stroke occlusion of trunk of the middle cerebral artery. The length of the occlusion proved to be an independent prognostic factor of bothe recanalization and clinical effect of recanalization therapy, this parameter can be used to indicate the earlier mechanical recanalization.
Klíčová slova

Zpět

Patička