Přejít k obsahu


Efektivní implementace FIR filtru v jazyce VHDL pro softwarově definované rádio

Citace:
FIALA, P. Efektivní implementace FIR filtru v jazyce VHDL pro softwarově definované rádio. In Elektrotechnika a informatika 2013.Část 2.,Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita, 2013. s. 25-28. ISBN: 978-80-261-0232-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Efficient implementation of the FIR filter in VHDL language for software-defined radio
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Pavel Fiala ,
Abstrakt CZ: V článku je popsána struktura FIR filtru, který bude vhodný pro nasazení v rámci vývoje experimentálního softwarově definovaného rádia na FPGA. Hlavním účelem práce je vytvořit efektivní strukturu FIR filtru na bázi distribuované aritmetiky v jazyce VHDL. Funkční simulace nad reálnými daty proběhla v programu Modelsim a následná syntéza byla provedena na hradlovém poli s FPGA Altera Cyclone IV.
Abstrakt EN: In this article, main features of high speed FIR filter for proposed experimental FPGA software-defined receiver are discussed. The main objective of this work is to develop efficient FIR filter structure based on the Distributed Arithmetic in VHDL language. The proposed structure was simulated in Modelsim and subsequently synthesis was done on Altera Cyclone IV FPGA.
Klíčová slova

Zpět

Patička