Přejít k obsahu


Význam základního kapitálu u obchodních společností

Citace:
BÁRKOVÁ, D. Význam základního kapitálu u obchodních společností. In Sborník pedagogické konference Rekodifikace práva. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013. s. 5-15. ISBN: 978-80-245-1983-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Significance of corporate share capital
Rok vydání: 2013
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Oeconomica
Autoři: Ing. Mgr. Dana Bárková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka se zabývá základním kapitálem obchodních korporací. Nejprve uvádí různé definice pojmu kapitál, dále vymezuje pojem základní kapitál a zaměřuje se na standardně uváděné funkce, které by měl základní kapitál v kapitálové společnosti plnit. Zabývá se otázkou, zda a jak má být výše základního kapitálu regulována. Posuzuje právní úpravu této problematiky podle rekodifikace českého soukromého práva včetně dopadu na výuku účetnictví.
Abstrakt EN: The paper concentrates on corporate share capital. First it brings various definitions of the term ?capital?, then defines share capital, briefly explains its main role in corporations, how it is usually described. The question if and how share capital should be regulated is discussed. It continues with evaluating new Czech civil law legislation in this area, including its impact on teaching of accounting.
Klíčová slova

Zpět

Patička