Přejít k obsahu


Projektování výrobní základny - teoretická část

Citace:
MILLER, A., BUREŠ, M., ŠRAJER, V., PEŠL, J. Projektování výrobní základny - teoretická část. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-30-9
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Designing production system - theoretical part
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Vladimír Šrajer , Jaroslav Pešl
Abstrakt CZ: Hlavním tématem této elektronické učebnice je návrh a racionalizace prostorového uspořádání výrobních systémů. V této publikaci se seznámíte s postupem návrhu a racionalizace prostorového uspořádání výrobních systémů, které je založeno na analýze statického modelu výrobního systému, který je podrobován analýzám hmotných a personálních toků. Jedná se o přehledné zobrazení výrobního systému, včetně výrobní, transportní a skladovací technologie, která graficky a analytický prověří jeho produkční schopnost.
Abstrakt EN: The main theme of this electronic textbook design and layout of rationalization of production systems. In this book you will learn how the design and layout of rationalization of production systems, which is based on an analysis of the static model of the production system, which is subjected to analysis of material and personnel flows. This is a clear view of the production system, including production, transport and storage technologies that graphically and analytical review its production capability.
Klíčová slova

Zpět

Patička