Přejít k obsahu


Projektování výrobní základny - praktická část

Citace:
MILLER, A., BUREŠ, M., KURKIN, O., PEŠL, J. Projektování výrobní základny - praktická část. 1. vyd. Plzeň : SmartMotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-31-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Designing production system - Practical part
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: SmartMotion s.r.o.
Autoři: Ing. Antonín Miller , Ing. Marek Bureš Ph.D. , Ing. Ondřej Kurkin , Jaroslav Pešl
Abstrakt CZ: Hlavním tématem této elektronické učebnice jsou ukázky praktického postupu při návrhu a racionalizaci prostorového uspořádání výrobního systému. V této publikaci je uveden popstup výpočtu výrobních kapacit na základě plánu výroby, návrhu prostorového uspořádání celého podniku a racionalizace prostorového uspořádání na základě analýzy materiálových toků.
Abstrakt EN: The main theme of this electronic textbooks are practical examples of how to design and rationalize the layout of the production system. This publication is listed popstup calculation of production capacity based on the production plan, design layout of the entire enterprise and rationalization of spatial arrangement based on the analysis of material flows.
Klíčová slova

Zpět

Patička