Přejít k obsahu


Application of Expert Method in the Process of Measurement and Performance Management

Citace:
HEJDUKOVÁ, P., KLEPÁKOVÁ, A., GAVUROVÁ, B. Application of Expert Method in the Process of Measurement and Performance Management. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens: WSEAS Press, 2013. s. 162-167. ISBN: 978-960-474-323-0 , ISSN: 2227-460X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Application of Expert Method in the Process of Measurement and Performance Management
Rok vydání: 2013
Místo konání: Athens
Název zdroje: WSEAS Press
Autoři: Ing. Pavlína Hejduková Ph.D. , Ing. Adela Klepáková PhD. , doc. Ing. Beáta Gavurová PhD., MBA
Abstrakt CZ: Růst kreativní ekonomiky je spojen s rozvojem a posilováním tvůrčí dovedtností. To má následné účinky na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky. Zatímco v minulosti byl použit koncept znalostí nebo informační ekonomiky, dnes mluvíme o kreativní ekonomice. Ve vyspělých ekonomikách lze pozorovat přechod pracovních sil z výroby do oblasti služeb. Tento fakt přispívá ke zvýšení významu zkoumání rozvoje kreativní ekonomiky. Příspěvek se zaměřuje na potřebu využívání kreativní práce pomocí expertní skupinové metody v rámci řešení konkrétních problémů v manažerské praxi.
Abstrakt EN: The growth of creative economy is linked to the developing and strengthening of creative skills.It has a consequential effect on increasing the competitiveness of the economy. While in the past was used the concept of knowledge or information economy, nowadays we speak about creative economy. In developed economies the movement of manpower from production to the sphere of services is observable. This fact contributes to the increased importance of examining the expansion of creative economy. The paper focuses on the important of implementing the creative work using the expert group method within solutions of particular problems in a managerial practise.
Klíčová slova

Zpět

Patička