Přejít k obsahu


Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. Novela zákoníku práce a nový občanský zákoník. Třešť, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: V poměrně krátké době před nabytím účinností nového občanského zákoníku došlo k přijetí doprovodné legislativy, s níž souvisí určitý stupeň možného vzniku nejasností při její praktické aplikaci. Jakkoli se jeví základní vymezení vztahu zákoníku práce a nového občanského zákoníku beze změn, je v kontextu nového občanského zákoníku nezbytné znovu vymezit postavení pracovněprávních vztahů jako zvláštního druhu závazkových vztahů vznikajících při výkonu závislé práce neboť v porovnání se zákoníkem práce je úprava závazků v NOZ širší, obecné povahy. Autorka se v příspěvku zabývá otázkami míry účinku rekodifikace soukromého práva na pracovněprávní vztahy zejména ve vztahu úpravy závislé práce jako závazkového vztahu výrazně vybočujícího z rámce závazkových vztahů občanskoprávní povahy, a rovněž otázkami aktuálního výkladu subsidiárního použití občanského zákoníku s akcentem na výchozí principy zákoníku práce.
Klíčová slova

Zpět

Patička