Přejít k obsahu


Otevírání a sklápění vulkanizačního lisu

Citace:
ZAHÁLKA, M., ČECHURA, M. Otevírání a sklápění vulkanizačního lisu. Plzeň : Rotas a.s., 2013. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Opening and folding of vulcanizing press
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Rotas a.s.
Autoři: Ing. Martin Zahálka , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: Cílem projektu je najít inovativní řešení otevírání a sklápění vulkanizačního lisu pro posílení konkurenceschopnosti tohoto produktu na tuzemském i mezinárodním trhu. Projet přináší významnou příležitost posílit vývojové možnosti firmy díky přínosu vývojové kapacity výzkumné organizace a tím možnost dosáhnout na požadované inovační změny.
Abstrakt EN: The project aims to find innovative solutions to open and fold of vulcanizing press for strengthening the competitiveness of the product in the domestic and international market. Projet provides a significant opportunity to enhance the development potential of the company due to the contribution of capacity development research organization, and thus to achieve the desired innovative changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička