Přejít k obsahu


Letecká archeologická mapa

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Letecká archeologická mapa. Nečtiny, 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Hlavním cílem je vytvoření algoritmu efektivního zpracování šikmých leteckých fotografií, který by se stal modelem pro postupné vytěžení informačního potenciálu fondů ALS ARÚP a který by zároveň vedl k vybudování moderního digitálního archivu leteckých snímků, odpovídajícího svými parametry současným standardům uložení, evidence a pokročilého zpracování tohoto druhu pramene. Na tento krok navazuje praktická aplikace vytvořeného modelu na vybrané regiony tzv. starého sídelního území Čech, čehož výsledkem budou plány lokalit a větších prostorových celků s výskytem archeologických památek indikovaných prostřednictvím tzv. příznaků (v absolutní většině vegetačních), a evidovaných a dokumentovaných během cíleně vedeného leteckého průzkumu. Tímto zpracováním získají fondy ALS podobu strukturovaných dat, jejichž informační potenciál bude k užitku jak současným, tak budoucím generacím uživatelů.
Klíčová slova

Zpět

Patička