Přejít k obsahu


A hemodynamical study of image-based 1D and 3D models of the hepatic portal vein network

Citace:
JONÁŠOVÁ, A., BUBLÍK, O., VIMMR, J. A hemodynamical study of image-based 1D and 3D models of the hepatic portal vein network. In 29th conference with international participation Computational Mechanics 2013. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 51-52. ISBN: 978-80-261-0282-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A hemodynamical study of image-based 1D and 3D models of the hepatic portal vein network
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Alena Jonášová , Ing. Ondřej Bublík , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem předložené práce je stanovit hemodynamické rozdíly mezi 3D a 1D modely proudění krve v případě portálního jaterního oběhu člověka. Numerické simulace proudění krve jakožto nestlačitelné newtonské kapaliny ve dvou reálných modelech portálního řečiště jsou realizovány za předpokladu průměrných fyziologických okrajových podmínek. Každý z výstupů cévního řečiště je napojen na tříprvkový Windkessel model aproximující průtokový odpor oběhové soustavy.
Abstrakt EN: The main objective of the present study is to quantify the hemodynamic differences between the 3D and 1D blood flow models in two hepatic portal vein networks of various complexity. The numerical simulations of Newtonian blood flow in the 3D and 1D venous networks, which were reconstructed from CT scans provided by the courtesy of University Hospital Pilsen, are carried out for average physiological boundary conditions coupled with the 3-element Windkessel model approximating the flow resistance of the downstream vascular bed.
Klíčová slova

Zpět

Patička