Přejít k obsahu


Nedestruktvní výzkum polních systémů

Citace:
ČULÍKOVÁ, L. Nedestruktvní výzkum polních systémů. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, 100 s. ISBN: 978-80-261-0329-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-destructive survey of field systems
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Lucie Čulíková Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Práce je zaměřena na studium zaniklých nebo v podobě terénních pozůstatků dochovaných polních systémů, a to pravěkého až novověkého stáří. K řešení sledovaných otázek je využíváno zejména potenciálu leteckých a satelitních snímků a rovněž dat pocházejících z povrchového průzkumu.
Abstrakt EN: Aim of this work is to provide overview of questions of deserted prehistoric, medieval and modern field systems. Together with literature, researched questions were solved via potential of remote sensing and data obtained during surface survey.
Klíčová slova

Zpět

Patička