Přejít k obsahu


Circumferences of 2-factors in claw-free graphs

Citace:
ČADA, R., CHIBA, S. Circumferences of 2-factors in claw-free graphs. DISCRETE MATHEMATICS, 2013, roč. 313, č. 19, s. 1934-1943. ISSN: 0012-365X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Circumferences of 2-factors in claw-free graphs
Rok vydání: 2013
Autoři: Doc. Ing. Roman Čada Ph.D. , Shuya Chiba
Abstrakt CZ: V článku je dokázáno, že každý 2-souvislý graf bez indukovaných K(1,3) má 2-faktor, ve kterém je délka jeho nejdelší kružnice alespoň 2d+4, kde d je minimální stupeň grafu. Toto je ukázáno za předpokladu, že d je alespoň 7.
Abstrakt EN: The main result of the paper says that in every 2-connected claw-free graph there is a 2-factor such that the lenght of the longest cycle in it is at least 2d+4, where d is the minimum degree of the graph. This is proved for d at least 7.
Klíčová slova

Zpět

Patička