Přejít k obsahu


Československý churban - reflexe období druhé republiky očima dobového židovského tisku v Palestině.

Citace:
TARANT, Z. Československý churban - reflexe období druhé republiky očima dobového židovského tisku v Palestině.. Praha - Clam-Gallasův palác (Husova 20, Praha 1), 2013.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2013
Autoři: Mgr. Zbyněk Tarant Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku se pokusím nastínit, jakým způsobem židovská média v palestinském jišuvu vnímala ve své době období 2. republiky. Za tímto účelem využiji archivy historického židovského tisku z období října 1938 až března 1939. Ve své práci se budu inspirovat metodami Dalii Ofer, Diny Porat a dalších izraelských autorů. Reflexe dobového tisku bude zasazena do širšího kontextu problematiky vztahu starého jišuvu k událostem v Evropě s ohledem na faktory, které mohly podobu případných reakcí přímo ovlivnit (nedůvěra, postupné uvědomování si závažnosti situace, vnitřní spory, britská cenzura apod.). Přednáška bude navazovat na již existující výzkum reflexe holocaustu v Izraeli a Spojených státech, prováděný za využití dobového tisku. Pokusím se abstrahovat hlavní témata, najít reflexe ke klíčovým událostem, a případně i poukázat na to, jak byl celkový obraz 2. československé republiky v jednotlivých denících ovlivněn jejich ideovým zázemím (komunisté, revizionisté, labouristé...).
Klíčová slova

Zpět

Patička